logo

Aniołek położna rodzinna

Logo

Klauzula informacyjna

 

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ Anna Patuła z siedzibą w Olsztynie przy ul. Prusa 8/2, NIP: 739-157-99-98.

  2. Adresem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych jest: annapatula1@wp.pl.

  3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:imię i nazwisko, adres e-mail

  4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Anna Patuła, z którą można kontaktować się w celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszej klauzuli, przez e-mail: annapatula1@wp.p.

  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez firmę drogą elektroniczną odpowiedzi na zapytania dotyczące oferowanych przeze mnie usług.

  6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora i zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi wyłącznie w związku z realizacją naszych celów, np. usługi hostingowe, księgowe.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność otrzymywania informacji zwrotnej na zapytania ofertowe lub skorzystania z naszych usług.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Skontaktuj się ze mną.

Masz pytania? Zadzwoń do mnie!

Odwiedź mnie na Facebooku i Instagramie